BI-аналитика

Разработка BI-отчетов различной сложности на платформе Microsoft Power BI.